КОНТАКТ

Дом здравља Љиг

PIB: 107003492

Директор: спец. др Дејан Ђорђевић
Начелник: др Славица Станковић
Главна сестра: Снежана Гајић
Радно време је у три смене:
07.00 – 14.30 h
14.30 – 22.00 h
22.00 – 07.00 h