КОНТАКТ

Дом здравља Љиг

PIB: 107003492

Директор: др Мирослав Јованчевић
Начелник: др Дејан Ђорђевић
Главна сестра: Снежана Гајић
Радно време је у три смене:
07.00 – 14.30 h
14.30 – 22.00 h
22.00 – 07.00 h

Алимпија Васиљевића бб, 14240 Љиг