Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kalendar zdravlja

Republika Srbija
Ministarstvo Zdravlja

Flag Counter
Službe

Službe Doma zdravlja Lljig

Služba opšte medicine

Direktor: spec. dr Miroslav Jovančević

Načelnik: spec. dr Dejan Đorđević

Glavna sestra: Snežana Gajić 
 

Radno vreme: 00–24 h

Služba opšte medicine organizovana je u obliku timskog rada, gde svaki pacijent ima svog izabranog lekara. Vođenje ažurne, efikasne i pregledne evidencije omogućeno je uvođenjem "elektronskog kartona". Služba ima  četiri ordinacije i čekaonice koje su prilagođene udobnosti pacijenata, sobe za intervencije i intenzivnu terapiju.  U okviru Službe je i ambulanta Belanovica sa jednim doktorom medicine i medicinskom sestrom.

U službi radi 10  izabranih lekara sa ambulantom Belanovica:

1. dr Snežana Maksimović, specijalista opšte medicine

2. dr Slavica Milošević, specijalista opšte medicine

3. dr Dejan Đorđević, specijalista opšte medicine

4. dr  Slavica Stanković, doktor medicine

5. dr Miroslav Kuburović, doktor medicine

6. dr  Greta Vujaković, doktor medicine

7. dr Danica Stefanović, doktor medicine

8. dr Marija Obrović, doktor medicine

9. dr Miroslav Maksimović, doktor medicine

Ambulanta Belanovica

Radno vreme: 07.00 – 14.30 h 
Vikendom: svaka treća subota u mesecu je radna

Izabrani lekar: dr Marija Uskoković, doktor medicine

Služba stomatologije

Radno vreme:  07.00 – 21.00 h

Orijentacija Službe je preventiva, tako da postoji Savetovalište za decu i trudnice koje radi pre podne. Osnovna škola zajedno sa seoskim školama i srednja škola su pokrivene preventivnim radom Sužbe. Primenom profilaktičkih mera i sredstava, kolektivnom obukom za održavanje oralne higijene, zdravstvenim vaspitanjem i sistematskom primenom preparata fluora,  povećan je broj učenika sa saniranim bolestima zuba, kao i učenika sa svim zdravim zubima.

Služba stomatologije ima i doktore stomatologije koji pružaju usluge (bolesti usta i zuba) i odraslom stanovništvu.

dr Milan Obradović, specijalista dečje i preventivne stomatologije

dr Milena Radisavljević, doktor stomatologije

dr Jelena Nedeljković, doktor stomatologije

Dispanzer za  žene

Radno vreme: 07.00 – 15.00 h

U dispanzeru se pregledi obavljaju svakodnevno, kao i kolposkopija (pregled grlića materice ), uzimanje brisa za Papanikolau test i  uzimanje materijala. Postoji Savetovalište za trudnice opremljeno savremenim CTG aparatom, Savetovalište za kontracepciju i Savetovalište za  menopauzu.

Izabrani lekar: dr Snežana Jovičić, specijalista ginekologije i akušerstva. 

Dispanzer za decu

Radno vreme: 07.00 – 20.00 h

Dispanzer  ima dva pedijatra koji obezbeđuju adekvatnu prevenciju i terapijske procedure za školsku i predškolsku decu. Da bi što bolje odgovorili zadatim ciljevima, timovi su dobro edukovani, dobro organizovani i uvek dostupni pacijentima. Rad se odvija u odvojenim jedinicama (zdrava i bolesna strana). Pored lečenja pacijenata, veliki značaj se pridaje preventivnom radu koji se sprovodi kroz sistematske preglede, a veoma važan segment rada je i vakcinacija po programu za imunizaciju.

Težište rada Službe pedijatrije je preventiva i odgajanje zdravog potomstva.

Izabrani lekari:

dr Jasmina Tošanić, pedijatar

dr Mirjana Ivošević, pedijatar

Patronaža

Radno vreme: 07.00 – 14.30 h

Patronaža je preventivna grana medicine koja se bavi očuvanjem i unapređenjem zdravlja i podizanjem opšte zdravstvene kulture stanovništva. Delokrug rada obuhvata porodicu kao celinu i širu lokalnu zajednicu. Delatnost se sprovodi kroz individualni rad – posete porodici, i grupni zdravstveno-vaspitni rad. Usluge se pružaju obaveznim vidovima: trudnica, babinjara, novorođenče, odojče, malo dete od 2 godine, malo dete od 4 godine, odraslo stanovništvo prema indikacijama i stariji od 65 godina. Patronažna služba pruža i usluge zdravstveno-vaspitnog rada u porodici, široj lokalnoj zajednici kao što su obdaništa, škole, mesne zajednice i sl. Služba sarađuje sa Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom a ima izuzetnu saradnju sa službama Doma zdravlja Ljig kao i Službom neonatologije Bolnice Valjevo.

Radnici Službe patronaže su stručni i osposobljeni i kroz edukativne seminare.  Posebno dobru saradnju imaju sa osnovnom školom i vrtićem o čemu svedoče brojne sprovedene aktivnosti i nagrade od strane Zavoda za javno zdravlje Valjevo.

Služba ima tri medicinska tehničara od kojih su dva sa višom stručnom spremom.

Laboratorija

Radno vreme: 07.00 – 20.00 h

U  Laboratoriji rade tri laboratorijska tehničara. Moguće je uraditi kompletnu hematološku i biohemijsku analizu krvi i pregled urina.

Odsek za sanitetski prevoz

Radno vreme:  00–24 h

Glavni vozač: Zoran Pavlović

Delatnost  Odseka je  prevoz pacijenata sa hitnim stanjima na dalje zbrinjavanje, prevoz  pacijenata na lečenje u druge zdravstvene ustanove, kao i svakodnevni prevoz pacijenata na dijalizu u Bolnicu Valjevo.

Odsek ima šest vozača. 

Izaberite svog lekara

IZABRANI LEKAR

Svaki građanin ima pravo i obavezu da izabere lekara koji će brinuti o njegovom zdravstvenom stanju.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na godinu dana iz oblasti opšte medicine, pedijatrije, ginekologije.

Republički fond za zdravstveno osiguranje pokrenuo je proces registracije pacijenata kod izabranog lekara, kao deo plaćanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti korišćenjem kapitacione formule.

ZAŠTO JE BITNO DA IMATE SVOG IZABRANOG LEKARA?

Mislite o svom zdravlju i izaberite lekara na teritoriji gde živite. Kod izabranog lekara moći ćete svoje zdravlje da kontrolišete, unapređujete i očuvate. Njegova dužnost je da Vam pruži sve informacije vezane za Vaše zdravstveno stanje, medicinsku pomoć u slučaju oboljenja, da Vas uputi na dodatne dijagnostičke i laboratorijske testove i na konsultativne preglede.

KO JE IZABRANI LEKAR?

LEKAR OPŠTE MEDICINE

Odrasli od 18 godina, pa do kraja svog života, leče se kod svog izabranog lekara opšte medicine u Službi zdravstvene zaštite odraslih.

 

PEDIJATAR

Deca od 0 do 18 godina leče se kod svog izabranog pedijatra u Službi zdravstvene zaštite dece i omladine, zato što je važno da imate izabranog pedijatra za Vaše dete.

 

GINEKOLOG

Devojke starije od 15 godina i žene, za sva pitanja i probleme vezane za trudnoću i žensko zdravlje, obraćaju se svom izabranom ginekologu u Dispanzeru za žene.