Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kalendar zdravlja

Republika Srbija
Ministarstvo Zdravlja

Flag Counter
Zaštitnik prava pacijenata

Zaštitnik  prava  pacijenata

Zaštitnik pacijentovih prava je Marija Filipović,
Zgrada Opštine Ljig, ul. Karađorđrva br. 7, soba 16 II sprat.
Prijem stranaka je sredom od 10 do 12 časova.
Tel. 014/ 3445-024,
e-mail adresa: soljig@ptt.rs

Postavite pitanje – zatražite mišljenje, savet ili informaciju o svojim pravima:

Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo Zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem Zaštitniku prava pacijenata.

Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od pet (5) dana.

Nezadovoljan pacijent može se obratiti pismenim putem i Ministarstvu zdravlja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.


Napomene:

  • Anonomni prigovori se ne evidentiraju
  • Prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice
  • Odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana
  • Prigovor i odgovor kucaju se u dva primerka
  • Predmet prigovora, tj.razlog za njegovo podnošenje mora biti precizan u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi
  • Zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao: pravni savet, mišljenje ili obaveštenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava
  • Ako je Zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust, time sprečio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenta – to se konstatuje u odgovoru na prigovor.
  • Pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.