Заштитник права пацијената

Напомене:

  • Анономни приговори се не евидентирају
  • Приговор подноси пацијент или члан његове уже породице
  • Одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 5 дана
  • Приговор и одговор куцају се у два примерка
  • Предмет приговора, тј.разлог за његово подношење мора бити прецизан у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи
  • Заштитник пацијентових права одговор даје као: правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права
  • Ако је Заштитник својим посредовањем исправио констатовану грешку или пропуст, тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента – то се констатује у одговору на приговор.
  • Пацијент незадовољан одговором на приговор, може се обратити Министарству здравља Републике Србије.